Hovedområdet er oslo vest


Vårt hovedområde er oslo vest/Bærum. Noe dekning også  rundt Ullevål og Tåsen. Men vi kan også ha kapasitet andre steder innenfor Oslo, Bærum. Ta kontakt med oss!